Wegwijzer Voorkeursformaten

Acrobat PDF/X - Portable Document Format - Exchange 1:1999

Register > Tekst > PDF > Acrobat PDF/X - Portable Document Format - Exchange 1:1999

Beschrijving

NaamAcrobat PDF/X - Portable Document Format - Exchange 1:1999
FormaatfamiliePDF
ToepassingsgebiedTekst
PRONOM IDfmt/144
Wikidata IDgeen
Library of Congress IDfdd000124

Formaatbeleid

Onderstaande tabel geeft het formaatbeleid van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

FormaatbeleidInstellingen
Voorkeursformaatgeen
GeaccepteerdDANS
Legacygeen
Opengeen

Kennisniveaus

Onderstaande tabel geeft de kennisniveaus van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

KennisniveauInstellingen
Gekendgeen
Geidentificeerdgeen
In opslaggeen

Houdbaarheid

Score: 8

De houdbaarheidsscore is de som van de onderliggende scores die hieronder zijn weergegeven. Deze deelscores zijn bepaald aan de hand van houdbaarheidskarakteristieken die zichtbaar worden als u de tabel uitvouwt.. Indien de karakteristieken onbekend zijn, is de score standaard '0'. De gehanteerde methodiek is ontleend aan NARA.

Openheid

Score:5
Leverancier-gebonden formaatJaconform NARAIs het formaat in eigendom en gelieerd aan bepaalde software?'
Gepubliceerde open specificatieJaconform NARAHeeft het formaat een gepubliceerde open specificatie?'
Validatietools beschikbaarOnbekend/nvtconform NARAZijn er tools beschikbaar waarmee de technische integriteit van een bestand dat in dit formaat is gecodeerd, kan worden vergeleken met de gepubliceerde specificatie?'
Goedgekeurd en gepubliceerdJaconform NARAIs de specificatie goedgekeurd en gepubliceerd door een internationaal erkende normalisatie-instelling?'
Specificatie volledig en nauwkeurigJaconform NARAIs de beschikbare specificatie volledig en nauwkeurig?'

Adoptie

Score:2
Algemeen gebruikt binnen de overheidWordt het bestandsformaat breed ingezet om records van blijvende bewaring aan te maken of bij te houden binnen de overheid?'
Algemeen gebruikt buiten de overheidWordt het bestandsformaat algemeen gebruikt buiten de overheid?'
Actief onderhoudenJaconform NARAWordt het formaat actief onderhouden en bijgewerkt door een organisatie, individu of gemeenschap?'
Meerdere renderers beschikbaarOnbekend/nvtconform NARAZijn er meerdere renderers ('omzetters') beschikbaar?'
Gebruikt als voorkeursformaatHebben archieven of bibliotheken het formaat geïdentificeerd als voorkeursformaat voor het creëren en overdragen van permanent materiaal?'

Transparantie

Score:2
Leesbaar voor mensenJaconform NARAIs het formaat leesbaar voor mensen en kan het worden geopend met een teksteditor?'
Voldoende details voor formaatanalyseJaconform NARABiedt de beschikbare specificatie voldoende details om een basisanalyse van het bestandsformaat met hex-editors of andere inspectietools mogelijk te maken?'
Gebruikt standaardtekensOnbekend/nvtconform NARAIs het formaat afhankelijk van standaardtekens of andere coderingsmethoden zoals IEEE-notaties?'
Broncode beschikbaarOnbekend/nvtconform NARAIs de broncode van de software die is gebruikt om het formaat te creëren tegen weinig of geen kosten beschikbaar?'
Software ondersteundNeeconform NARAWordt de software die wordt gebruikt om het formaat te creëren, ondersteund door huidige computeromgevingen?'
Vereist compressieNeeconform NARAVereist het formaat het gebruik van compressie?'
Compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingenOnbekend/nvtconform NARAOndersteunt het formaat compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen (door de gebruiker te definiëren) die van invloed zijn op de essentiële kenmerken van het formaat?'

Zelf-documentatie

Score:0
Ingesloten beschrijvende metadataOnbekend/nvtconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) beschrijvende metadata?'
Ingesloten technische metadataOnbekend/nvtconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) technische metadata?'
Ingesloten administratieve metadataOnbekend/nvtconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) administratieve metadata?'
Metadata conform internationale standaardOnbekend/nvtconform NARAVoldoet de metadata van het formaat aan een internationale standaard?'
Metadata voldoende robuust voor formaatanalyseOnbekend/nvtconform NARAZijn de metadata van het formaat robuust genoeg voor een nauwkeurige bestandsanalyse?'

Externe-hardware-afhankelijkheden

Score:4
Vereist specifieke hardware-omgevingNeeconform NARAVereist het formaat een specifieke hardware-omgeving, zoals een specifieke grafische kaart, chipset of geheugenvereisten, om het te verwerken of ermee te werken?'
Vereist specifieke afspeelhardwareNeeconform NARAHeeft het formaat specifieke afspeelhardware nodig (bijv. Blu-Ray, audio-cd, enz.) om het formaat over te dragen naar de instellings-omgeving?'

Externe-software-afhankelijkheden

Score:-3
Vereist leverancier-gebonden softwareJaconform NARAIs het formaat afhankelijk van leverancier-gebonden software om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist plug-ins of scriptsOnbekend/nvtconform NARAIs het formaat afhankelijk van plug-ins, scripts, enz. om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist specifieke besturingssystemenNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van specifieke computerbesturingssystemen om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist speciale toolsJaconform NARAIs het formaat afhankelijk van speciale tools om bestanden weer te geven of te bekijken?'

Impact-van-patenten

Score:0
PatentclaimsJaconform NARAIs het formaat onderhevig aan patentclaims die de ontwikkeling van open source tools voor het openen en beheren van bestanden kunnen belemmeren?'
Patentclaims verlopenNeeconform NARAZijn de patentclaims verlopen?'
Kosten vanwege patentclaimsNeeconform NARAZijn er kosten verbonden aan het formaat als gevolg van patentclaims?'
Open source licentieNeeconform NARAHeeft het formaat licentievoorwaarden voor open source?'

Technische-beschermingsmaatregelen

Score:6
Versleuteling mogelijkNeeconform NARAHeeft het formaat de mogelijkheid om het resulterende bestand geheel of gedeeltelijk te versleutelen?'
Versleuteling verplichtNeeconform NARAIs het gebruik van codering vereist voor het formaat?'
Robuuste versleutelingNeeconform NARAOndersteunt het formaat robuuste codering?'
Technische beschermingsmaatregelenOnbekend/nvtconform NARAKunnen technische beschermingsmaatregelen (zoals digital rights management) worden toegepast?'
Ondersteunt ingesloten waarmerkOnbekend/nvtconform NARAStaat het formaat ingesloten informatie toe, zoals watermerken?'

Formaatleeftijd

Score:-8
Specificatie gecreëerd1999conform NARAWanneer is de specificatie van het formaat voor het eerst gemaakt?'
Specificatie bijgewerkt1999conform NARAWanneer is de formaatspecificatie voor het laatst bijgewerkt?'

Aanvullende gegevens (PRONOM)

ToepassingsgebiedPage Description
Mimetypeapplication/pdf
BeschrijvingPDF/X was developed by the Committee for Graphics Arts Technologies Standards (CGATS) and Adobe. This 'exchange standard' format is based on Adobe's PDF specification and includes additional notes specifically for delivery of high quality colour advertisements. A subset of the PDF specification, and an application standard as well as a file format standard; it was considered a 'more reliable' PDF file. There are several versions of the standard, which address specific issues, PDF/X-1: 1999 was based on PDF 1.2, however there is no known implementation of this version. PDF/X-1 is the only PDF/X standard permitting encryption.
Verantwoordelijke organisatieError: no local variable "DeveloperCompoundName" has been set.
Specificatie
  Open specificatie
   FormatDisclosureError: no local variable "FormatDisclosure" has been set.
   Bestandsextensie
   • pdf
   Bestandseigenschappen


    CompressieKwaliteitsverlies
    Wikidata-logo.png

    Aanvullende gegevens (Wikidata)

    Publish year Developer


    Source Publisher


    Aanvullende gegevens (COPTR)

    Input

    Tools in COPTR met Acrobat PDF/X - Portable Document Format - Exchange 1:1999 als input format:

    Output

    Tools in COPTR met Acrobat PDF/X - Portable Document Format - Exchange 1:1999 als output format:

    Lifecycle Stages

     Tools in COPTR met Acrobat PDF/X - Portable Document Format - Exchange 1:1999 als input of output format vallen in de volgende lifecyle stage(s):