Wegwijzer Voorkeursformaten

Eigenschap:Belang voor strategie

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Laag, Midden, Hoog
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Radiobutton
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Inschatting van belang voor eigen strategie / toekomst
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
The request is being processed and may take a moment. Voorbereiden ...
{ "type": "PROPERTY_CONSTRAINT_SCHEMA", "constraints": { "type_constraint": "_txt", "allowed_values": [ "Laag", "Midden", "Hoog" ] } }