Wegwijzer Voorkeursformaten

Eigenschap:PRONOM formattype

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
3
Model  +
Model  +
Model  +
Model  +
Model  +
Model  +
Model  +
Audio  +, Video  +
Presentation  +
4
Video  +
6
Spreadsheet  +
Word Processor  +
7
Text (Unstructured)  +
Text (Unstructured)  +
Aggregate  +
8
Text (Unstructured)  +
Text (Unstructured)  +
A
Text (Mark-up)  +