Wegwijzer Voorkeursformaten

Eigenschap:PUID

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
3
x-fmt/19  +
x-fmt/102  +
x-fmt/433  +
x-fmt/434  +
x-fmt/435  +
x-fmt/432  +
fmt/864  +
fmt/978  +
fmt/1275  +
4
fmt/1150  +
6
fmt/1294  +
fmt/1293  +
7
x-fmt/21  +
x-fmt/22  +
fmt/484  +
8
x-fmt/282  +
x-fmt/283  +
A