Wegwijzer Voorkeursformaten

Eigenschap:Wikidata ID

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 20 pages using this property.
3
Q4545331  +
Q51753051  +
Q28771225  +
Q73675958  +
6
Q10352597  +
7
Q62619668  +
Q62619688  +
Q270131  +
8
Q63036114  +
Q63036182  +
A
Q27979388  +
Q48782444  +
Q290741  +
Q2693033  +
Q296924  +
Q86450854  +