Wegwijzer Voorkeursformaten

JPEG File Interchange Format 1.02

Register > Afbeelding > JPEG > JPEG File Interchange Format 1.02

Beschrijving

NaamJPEG File Interchange Format 1.02
FormaatfamilieJPEG
ToepassingsgebiedAfbeelding
PRONOM IDfmt/44
Wikidata IDQ1676669
Library of Congress IDfdd000018

Formaatbeleid

Onderstaande tabel geeft het formaatbeleid van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

FormaatbeleidInstellingen
VoorkeursformaatDANS, Stadsarchief Amsterdam
GeaccepteerdHistorisch Centrum Limburg, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Legacygeen
Opengeen

Kennisniveaus

Onderstaande tabel geeft de kennisniveaus van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

KennisniveauInstellingen
Gekendgeen
Geidentificeerdgeen
In opslagNederlands Instituut voor Beeld en Geluid

Houdbaarheid

Score: 28

De houdbaarheidsscore is de som van de onderliggende scores die hieronder zijn weergegeven. Deze deelscores zijn bepaald aan de hand van houdbaarheidskarakteristieken die zichtbaar worden als u de tabel uitvouwt.. Indien de karakteristieken onbekend zijn, is de score standaard '0'. De gehanteerde methodiek is ontleend aan NARA.

Openheid

Score:10
Leverancier-gebonden formaatNeeconform NARAIs het formaat in eigendom en gelieerd aan bepaalde software?'
Gepubliceerde open specificatieJaconform NARAHeeft het formaat een gepubliceerde open specificatie?'
Validatietools beschikbaarJaconform NARAZijn er tools beschikbaar waarmee de technische integriteit van een bestand dat in dit formaat is gecodeerd, kan worden vergeleken met de gepubliceerde specificatie?'
Goedgekeurd en gepubliceerdJaconform NARAIs de specificatie goedgekeurd en gepubliceerd door een internationaal erkende normalisatie-instelling?'
Specificatie volledig en nauwkeurigJaconform NARAIs de beschikbare specificatie volledig en nauwkeurig?'

Adoptie

Score:1
Algemeen gebruikt binnen de overheidWordt het bestandsformaat breed ingezet om records van blijvende bewaring aan te maken of bij te houden binnen de overheid?'
Algemeen gebruikt buiten de overheidWordt het bestandsformaat algemeen gebruikt buiten de overheid?'
Actief onderhoudenNeeconform NARAWordt het formaat actief onderhouden en bijgewerkt door een organisatie, individu of gemeenschap?'
Meerdere renderers beschikbaarJaconform NARAZijn er meerdere renderers ('omzetters') beschikbaar?'
Gebruikt als voorkeursformaatHebben archieven of bibliotheken het formaat geïdentificeerd als voorkeursformaat voor het creëren en overdragen van permanent materiaal?'

Transparantie

Score:-1
Leesbaar voor mensenNeeconform NARAIs het formaat leesbaar voor mensen en kan het worden geopend met een teksteditor?'
Voldoende details voor formaatanalyseJaconform NARABiedt de beschikbare specificatie voldoende details om een basisanalyse van het bestandsformaat met hex-editors of andere inspectietools mogelijk te maken?'
Gebruikt standaardtekensNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van standaardtekens of andere coderingsmethoden zoals IEEE-notaties?'
Broncode beschikbaarJaconform NARAIs de broncode van de software die is gebruikt om het formaat te creëren tegen weinig of geen kosten beschikbaar?'
Software ondersteundJaconform NARAWordt de software die wordt gebruikt om het formaat te creëren, ondersteund door huidige computeromgevingen?'
Vereist compressieJaconform NARAVereist het formaat het gebruik van compressie?'
Compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingenJaconform NARAOndersteunt het formaat compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen (door de gebruiker te definiëren) die van invloed zijn op de essentiële kenmerken van het formaat?'

Zelf-documentatie

Score:7
Ingesloten beschrijvende metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) beschrijvende metadata?'
Ingesloten technische metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) technische metadata?'
Ingesloten administratieve metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) administratieve metadata?'
Metadata conform internationale standaardJaconform NARAVoldoet de metadata van het formaat aan een internationale standaard?'
Metadata voldoende robuust voor formaatanalyseJaconform NARAZijn de metadata van het formaat robuust genoeg voor een nauwkeurige bestandsanalyse?'

Externe-hardware-afhankelijkheden

Score:4
Vereist specifieke hardware-omgevingNeeconform NARAVereist het formaat een specifieke hardware-omgeving, zoals een specifieke grafische kaart, chipset of geheugenvereisten, om het te verwerken of ermee te werken?'
Vereist specifieke afspeelhardwareNeeconform NARAHeeft het formaat specifieke afspeelhardware nodig (bijv. Blu-Ray, audio-cd, enz.) om het formaat over te dragen naar de instellings-omgeving?'

Externe-software-afhankelijkheden

Score:4
Vereist leverancier-gebonden softwareNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van leverancier-gebonden software om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist plug-ins of scriptsNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van plug-ins, scripts, enz. om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist specifieke besturingssystemenNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van specifieke computerbesturingssystemen om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist speciale toolsNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van speciale tools om bestanden weer te geven of te bekijken?'

Impact-van-patenten

Score:2
PatentclaimsNeeconform NARAIs het formaat onderhevig aan patentclaims die de ontwikkeling van open source tools voor het openen en beheren van bestanden kunnen belemmeren?'
Patentclaims verlopenNeeconform NARAZijn de patentclaims verlopen?'
Kosten vanwege patentclaimsNeeconform NARAZijn er kosten verbonden aan het formaat als gevolg van patentclaims?'
Open source licentieNeeconform NARAHeeft het formaat licentievoorwaarden voor open source?'

Technische-beschermingsmaatregelen

Score:7
Versleuteling mogelijkNeeconform NARAHeeft het formaat de mogelijkheid om het resulterende bestand geheel of gedeeltelijk te versleutelen?'
Versleuteling verplichtNeeconform NARAIs het gebruik van codering vereist voor het formaat?'
Robuuste versleutelingNeeconform NARAOndersteunt het formaat robuuste codering?'
Technische beschermingsmaatregelenNeeconform NARAKunnen technische beschermingsmaatregelen (zoals digital rights management) worden toegepast?'
Ondersteunt ingesloten waarmerkJaconform NARAStaat het formaat ingesloten informatie toe, zoals watermerken?'

Formaatleeftijd

Score:-6
Specificatie gecreëerd1992conform NARAWanneer is de specificatie van het formaat voor het eerst gemaakt?'
Specificatie bijgewerkt2013conform NARAWanneer is de formaatspecificatie voor het laatst bijgewerkt?'

Aanvullende gegevens (PRONOM)

ToepassingsgebiedImage (Raster)
Mimetypeimage/jpeg
BeschrijvingThe JPEG File Interchange Format (JFIF) is a file format for storing JPEG-compressed raster images. It was developed by the Independent JPEG Group and C-Cube Microsystems, in the absence of any such format being defined in the JPEG standard, and rapidly became a de facto standard. A JFIF file comprises a JPEG data stream together with a JFIF marker. It begins with a Start of Image (SOI) marker, immediately followed by a JFIF Application (APP0) marker and one or more optional application extension markers. This is followed by the JPEG image data, which is terminated by an End of Image (EOI) marker. JFIF supports up to 24-bit colour and uses lossy compression (based on the Discrete Cosine Transform algorithm). Other types of compression are available through JPEG extensions, including progressive image buildup, arithmetic encoding, variable quantization, selective refinement, image tiling, and lossless compression, but these may not be supported by all JFIF readers and writers.
Verantwoordelijke organisatieC-Cube Microsystems
Specificatie
 • Hamilton, E, 1992, JPEG File Interchange Format, Version 1.02, C-Cube Microsystems
Open specificatie
  FormatDisclosureFull
  Bestandsextensie
  • jpg
  • jpe
  • jpeg
  • jif
  • jfif
  • jfi
  Bestandseigenschappen
  • Compression Type
  • Compression Level
  • Image Width
  • Image Height
  • Colour Space
  • Sampling Frequency Unit
  • X Sampling Frequency
  • Y Sampling Frequency
  • Bits Per Sample
  • Samples Per Pixel
  • Byte Order
  • Comments


  CompressieKwaliteitsverlies
  • Baseline JPEG
  • Ja
  Wikidata-logo.png

  Aanvullende gegevens (Wikidata)

  Publish year Developer


  Source Publisher
  Recommendation T.871 (05/2011): Information technology—Digital compression and coding of continuous-tone still images—JPEG File Interchange Format (JFIF) ITU Telecommunication Standardization Sector
  ECMA TR/98 JPEG File Interchange Format (JFIF), 1st edition Ecma International


  Aanvullende gegevens (COPTR)

  Input

  Tools in COPTR met JPEG File Interchange Format 1.02 als input format:

  • geen

  Output

  Tools in COPTR met JPEG File Interchange Format 1.02 als output format:

 • geen
 • Lifecycle Stages

   Tools in COPTR met JPEG File Interchange Format 1.02 als input of output format vallen in de volgende lifecyle stage(s):
  • geen