Wegwijzer Voorkeursformaten

Plain Text File

Register > Tekst > Text encoding > Plain Text File

Beschrijving

NaamPlain Text File
FormaatfamilieText encoding
ToepassingsgebiedTekst
PRONOM IDx-fmt/111
Wikidata IDQ86920
Library of Congress IDgeen

Formaatbeleid

Onderstaande tabel geeft het formaatbeleid van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

FormaatbeleidInstellingen
VoorkeursformaatDANS, Stadsarchief Amsterdam
Geaccepteerdgeen
Legacygeen
Opengeen

Kennisniveaus

Onderstaande tabel geeft de kennisniveaus van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

KennisniveauInstellingen
Gekendgeen
Geidentificeerdgeen
In opslaggeen

Houdbaarheid

Score: 21

De houdbaarheidsscore is de som van de onderliggende scores die hieronder zijn weergegeven. Deze deelscores zijn bepaald aan de hand van houdbaarheidskarakteristieken die zichtbaar worden als u de tabel uitvouwt.. Indien de karakteristieken onbekend zijn, is de score standaard '0'. De gehanteerde methodiek is ontleend aan NARA.

Openheid

Score:2
Leverancier-gebonden formaatNeeconform NARAIs het formaat in eigendom en gelieerd aan bepaalde software?'
Gepubliceerde open specificatieOnbekend/nvtconform NARAHeeft het formaat een gepubliceerde open specificatie?'
Validatietools beschikbaarOnbekend/nvtconform NARAZijn er tools beschikbaar waarmee de technische integriteit van een bestand dat in dit formaat is gecodeerd, kan worden vergeleken met de gepubliceerde specificatie?'
Goedgekeurd en gepubliceerdOnbekend/nvtconform NARAIs de specificatie goedgekeurd en gepubliceerd door een internationaal erkende normalisatie-instelling?'
Specificatie volledig en nauwkeurigOnbekend/nvtconform NARAIs de beschikbare specificatie volledig en nauwkeurig?'

Adoptie

Score:2
Algemeen gebruikt binnen de overheidWordt het bestandsformaat breed ingezet om records van blijvende bewaring aan te maken of bij te houden binnen de overheid?'
Algemeen gebruikt buiten de overheidWordt het bestandsformaat algemeen gebruikt buiten de overheid?'
Actief onderhoudenOnbekend/nvtconform NARAWordt het formaat actief onderhouden en bijgewerkt door een organisatie, individu of gemeenschap?'
Meerdere renderers beschikbaarJaconform NARAZijn er meerdere renderers ('omzetters') beschikbaar?'
Gebruikt als voorkeursformaatHebben archieven of bibliotheken het formaat geïdentificeerd als voorkeursformaat voor het creëren en overdragen van permanent materiaal?'

Transparantie

Score:5
Leesbaar voor mensenJaconform NARAIs het formaat leesbaar voor mensen en kan het worden geopend met een teksteditor?'
Voldoende details voor formaatanalyseOnbekend/nvtconform NARABiedt de beschikbare specificatie voldoende details om een basisanalyse van het bestandsformaat met hex-editors of andere inspectietools mogelijk te maken?'
Gebruikt standaardtekensJaconform NARAIs het formaat afhankelijk van standaardtekens of andere coderingsmethoden zoals IEEE-notaties?'
Broncode beschikbaarJaconform NARAIs de broncode van de software die is gebruikt om het formaat te creëren tegen weinig of geen kosten beschikbaar?'
Software ondersteundJaconform NARAWordt de software die wordt gebruikt om het formaat te creëren, ondersteund door huidige computeromgevingen?'
Vereist compressieNeeconform NARAVereist het formaat het gebruik van compressie?'
Compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingenOnbekend/nvtconform NARAOndersteunt het formaat compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen (door de gebruiker te definiëren) die van invloed zijn op de essentiële kenmerken van het formaat?'

Zelf-documentatie

Score:3
Ingesloten beschrijvende metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) beschrijvende metadata?'
Ingesloten technische metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) technische metadata?'
Ingesloten administratieve metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) administratieve metadata?'
Metadata conform internationale standaardOnbekend/nvtconform NARAVoldoet de metadata van het formaat aan een internationale standaard?'
Metadata voldoende robuust voor formaatanalyseOnbekend/nvtconform NARAZijn de metadata van het formaat robuust genoeg voor een nauwkeurige bestandsanalyse?'

Externe-hardware-afhankelijkheden

Score:4
Vereist specifieke hardware-omgevingNeeconform NARAVereist het formaat een specifieke hardware-omgeving, zoals een specifieke grafische kaart, chipset of geheugenvereisten, om het te verwerken of ermee te werken?'
Vereist specifieke afspeelhardwareNeeconform NARAHeeft het formaat specifieke afspeelhardware nodig (bijv. Blu-Ray, audio-cd, enz.) om het formaat over te dragen naar de instellings-omgeving?'

Externe-software-afhankelijkheden

Score:4
Vereist leverancier-gebonden softwareNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van leverancier-gebonden software om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist plug-ins of scriptsNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van plug-ins, scripts, enz. om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist specifieke besturingssystemenNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van specifieke computerbesturingssystemen om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist speciale toolsNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van speciale tools om bestanden weer te geven of te bekijken?'

Impact-van-patenten

Score:3
PatentclaimsNeeconform NARAIs het formaat onderhevig aan patentclaims die de ontwikkeling van open source tools voor het openen en beheren van bestanden kunnen belemmeren?'
Patentclaims verlopenNeeconform NARAZijn de patentclaims verlopen?'
Kosten vanwege patentclaimsNeeconform NARAZijn er kosten verbonden aan het formaat als gevolg van patentclaims?'
Open source licentieOnbekend/nvtconform NARAHeeft het formaat licentievoorwaarden voor open source?'

Technische-beschermingsmaatregelen

Score:6
Versleuteling mogelijkNeeconform NARAHeeft het formaat de mogelijkheid om het resulterende bestand geheel of gedeeltelijk te versleutelen?'
Versleuteling verplichtNeeconform NARAIs het gebruik van codering vereist voor het formaat?'
Robuuste versleutelingNeeconform NARAOndersteunt het formaat robuuste codering?'
Technische beschermingsmaatregelenOnbekend/nvtconform NARAKunnen technische beschermingsmaatregelen (zoals digital rights management) worden toegepast?'
Ondersteunt ingesloten waarmerkOnbekend/nvtconform NARAStaat het formaat ingesloten informatie toe, zoals watermerken?'

Formaatleeftijd

Score:-8
Specificatie gecreëerd0conform NARAWanneer is de specificatie van het formaat voor het eerst gemaakt?'
Specificatie bijgewerkt0conform NARAWanneer is de formaatspecificatie voor het laatst bijgewerkt?'

Aanvullende gegevens (PRONOM)

Toepassingsgebied
Mimetypetext/plain
BeschrijvingPlain text files (also known by the extension 'TXT') consists of human-readable characters encoded sequentially in a particular "character encoding". The plain-text description in PRONOM provides a baseline identifier for all TXT (*.txt) files that may be identified by tools such as DROID. Plain text (x-fmt/111) cannot have a file format signature associated with it where other formats with 'txt' extensions will tend to. The character encoding of plain-text files may not be known upfront and is rarely indicated inline (in the file itself), but can be identified using additional tooling such as using the '-i' encoding flag in the UNIX/Linux 'file' command. Many human readable file-formats are built using plain-text as its foundation, and source code files, such as those written in Python, C++, or Java; or data structures saved to file, such as YAML or JSON, can be opened in text editors just as easily as .txt files. The primary difference between these structured files and plain-text is the structure that is may be encoded in the file and the format as implied by the file format extension.
Verantwoordelijke organisatie
Specificatie
  Open specificatie
   FormatDisclosure
   Bestandsextensie
   • txt
   Bestandseigenschappen


    CompressieKwaliteitsverlies
    Wikidata-logo.png

    Aanvullende gegevens (Wikidata)

    Publish year Developer


    Source Publisher


    Aanvullende gegevens (COPTR)

    Input

    Tools in COPTR met Plain Text File als input format:

    • geen

    Output

    Tools in COPTR met Plain Text File als output format:

   • geen
   • Lifecycle Stages

     Tools in COPTR met Plain Text File als input of output format vallen in de volgende lifecyle stage(s):
    • geen