Wegwijzer Voorkeursformaten

Eigenschap:LoC ID

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 100 pages using this property.
A
fdd000523  +
fdd000389  +
B
C
D
E
fdd000278  +
F
G
H
fdd000228  +
fdd000229  +
fdd000229  +
fdd000229  +
I
fdd000235  +
J
fdd000243  +
fdd000443  +
L
M
fdd000383  +
fdd000037  +
fdd000342  +