Wegwijzer Voorkeursformaten

Eigenschap:Wikidata ID

Kennismodel
:
Type eigenschap
:
Tekst
Geldige waarden
:
Meerdere waarden toegestaan
:
Nee
Weergave op formulieren
:
Systeemgekozen waarde
Initiële waarde
:
Verplicht veld
:
Nee
Toelichting op formulier
:
Subeigenschap van
:
Geïmporteerd uit
:
Formatteerfunctie externe URI
:

Klik op de button om een nieuwe eigenschap te maken:


Showing 500 pages using this property.
3
Q4545331  +
Q51753051  +
Q28771225  +
Q73675958  +
6
Q10352597  +
7
Q62619668  +
Q62619688  +
Q270131  +
8
Q63036114  +
Q63036182  +
A
Q27979388  +
Q48782444  +
Q290741  +
Q2693033  +
Q296924  +
Q86450854  +
Q43989854  +
Q379770  +
Q50825843  +
Q50825548  +
Q58077394  +
Q62664835  +
Q51922770  +
Q28919071  +
Q50223921  +
Q50288226  +
Q50288247  +
Q58103465  +
Q2584726  +
Q27866110  +
Q59914742  +
Q28206952  +
Q478798  +
Q28205670  +
Q4746193  +
Q55721640  +
Q1228757  +
Q47246311  +
Q49988096  +
Q100668628  +
Q100666758  +
Q27578112  +
Q27578120  +
Q47197074  +
Q28205708  +
Q27863105  +
Q27863107  +
Q27863110  +
Q27863111  +
Q27863113  +
Q27863116  +
Q27863117  +
Q27863119  +
Q27863121  +
Q27863123  +
Q27863128  +
Q27863131  +
Q27863122  +
Q51839112  +
Q51751573  +
Q28049637  +
Q51801391  +
Q47922320  +
Q48803704  +
Q5426535  +
B
Q28446959  +
Q86245021  +
Q58367808  +
Q3027596  +
Q10301427  +
Q27967433  +
Q27967435  +
Q15671948  +
Q15671948  +
Q100151671  +
Q48805099  +
C
Q5008632  +
Q49415700  +
Q49414097  +
Q49415204  +
Q1120915  +
Q285296  +
Q55739293  +
Q55739333  +
Q55739342  +
Q27826463  +
Q62128473  +
Q3651247  +
Q27866048  +
Q83884456  +
Q48805492  +
Q59962263  +
Q85513175  +
Q85513340  +
Q85513647  +
Q28975672  +
Q28975672  +
Q50223749  +
Q62561230  +
Q59820771  +
Q58632423  +
Q58632513  +
Q48806624  +
Q71859512  +
Q71859659  +
Q71973058  +
Q51093528  +
Q71274764  +
Q1143208  +
D
Q16545707  +
Q44933965  +
Q28600457  +
Q51954585  +
Q44933672  +
Q51954590  +
Q48809727  +
Q1224822  +
Q930428  +
Q59914466  +
Q48810278  +
Q28600495  +
Q19358669  +
Q100243145  +
Q334677  +
Q28919030  +
Q28205948  +
Q50498413  +
E
Q1273936  +
Q1343033  +
Q87765717  +
Q475488  +
Q56230180  +
Q58103380  +
Q17074854  +
Q50223857  +
Q27487544  +
Q50374971  +
Q61901754  +
Q61901765  +
Q61887390  +
Q61887202  +
Q26383099  +
F
Q100235553  +