Wegwijzer Voorkeursformaten

Tagged Image File Format 6: verschil tussen versies

(CSV-import)
 
(CSV-import)
Regel 9: Regel 9:
 
|Validatietools beschikbaar=Ja
 
|Validatietools beschikbaar=Ja
 
|Toelichting validatietools beschikbaar=conform NARA
 
|Toelichting validatietools beschikbaar=conform NARA
 +
|Goedgekeurd en gepubliceerd=Nee
 +
|Toelichting goedgekeurd en gepubliceerd=conform NARA
 
|Specificatie volledig en nauwkeurig=Ja
 
|Specificatie volledig en nauwkeurig=Ja
 
|Toelichting specificatie volledig en nauwkeurig=conform NARA
 
|Toelichting specificatie volledig en nauwkeurig=conform NARA
 +
|Actief onderhouden=Nee
 +
|Toelichting actief onderhouden=conform NARA
 +
|Meerdere renderers beschikbaar=Ja
 +
|Toelichting meerdere renderers beschikbaar=conform NARA
 +
|Leesbaar voor mensen=Nee
 +
|Toelichting leesbaar voor mensen=conform NARA
 +
|Voldoende details voor formaatanalyse=Ja
 +
|Toelichting voldoende details voor formaatanalyse=conform NARA
 +
|Gebruikt standaardtekens=Nee
 +
|Toelichting gebruikt standaardtekens=conform NARA
 +
|Broncode beschikbaar=Ja
 +
|Toelichting broncode beschikbaar=conform NARA
 +
|Software ondersteund=Ja
 +
|Toelichting software ondersteund=conform NARA
 +
|Vereist compressie=Nee
 +
|Toelichting vereist compressie=conform NARA
 +
|Compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen=Ja
 +
|Toelichting compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen=conform NARA
 +
|Ingesloten beschrijvende metadata=Ja
 +
|Toelichting ingesloten beschrijvende metadata=conform NARA
 +
|Ingesloten technische metadata=Ja
 +
|Toelichting ingesloten technische metadata=conform NARA
 +
|Ingesloten administratieve metadata=Ja
 +
|Toelichting ingesloten administratieve metadata=conform NARA
 +
|Metadata conform internationale standaard=Ja
 +
|Toelichting metadata conform internationale standaard=conform NARA
 +
|Metadata voldoende robuust voor formaatanalyse=Ja
 +
|Toelichting metadata voldoende robuust voor formaatanalyse=conform NARA
 +
|Vereist specifieke hardware-omgeving=Nee
 +
|Toelichting vereist specifieke hardware-omgeving=conform NARA
 +
|Vereist specifieke afspeelhardware=Nee
 +
|Toelichting vereist specifieke afspeelhardware=conform NARA
 +
|Vereist leverancier-gebonden software=Nee
 +
|Toelichting vereist leverancier-gebonden software=conform NARA
 +
|Vereist plug-ins of scripts=Nee
 +
|Toelichting vereist plug-ins of scripts=conform NARA
 +
|Vereist specifieke besturingssystemen=Nee
 +
|Toelichting vereist specifieke besturingssystemen=conform NARA
 +
|Vereist speciale tools=Nee
 +
|Toelichting vereist speciale tools=conform NARA
 +
|Patentclaims=Ja
 +
|Toelichting patentclaims=conform NARA
 +
|Patentclaims verlopen=Nee
 +
|Toelichting patentclaims verlopen=conform NARA
 +
|Kosten vanwege patentclaims=Nee
 +
|Toelichting kosten vanwege patentclaims=conform NARA
 +
|Open source licentie=Nee
 +
|Toelichting open source licentie=conform NARA
 +
|Versleuteling mogelijk=Nee
 +
|Toelichting versleuteling mogelijk=conform NARA
 +
|Versleuteling verplicht=Nee
 +
|Toelichting versleuteling verplicht=conform NARA
 +
|Robuuste versleuteling=Nee
 +
|Toelichting robuuste versleuteling=conform NARA
 +
|Technische beschermingsmaatregelen=Nee
 +
|Toelichting technische beschermingsmaatregelen=conform NARA
 +
|Ondersteunt ingesloten waarmerk=Ja
 +
|Toelichting ondersteunt ingesloten waarmerk=conform NARA
 +
|Specificatie gecreëerd=1986
 +
|Toelichting specificatie gecreëerd=conform NARA
 +
|Specificatie bijgewerkt=1992
 +
|Toelichting specificatie bijgewerkt=conform NARA
 
}}
 
}}

Versie van 10 mrt 2021 om 03:24

Register > Afbeelding > TIFF > Tagged Image File Format 6

Beschrijving

NaamTagged Image File Format 6
FormaatfamilieTIFF
ToepassingsgebiedAfbeelding
PRONOM IDfmt/10
Wikidata IDgeen
Library of Congress IDgeen

Formaatbeleid

Onderstaande tabel geeft het formaatbeleid van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

FormaatbeleidInstellingen
VoorkeursformaatDANS, Stadsarchief Amsterdam
Geaccepteerdgeen
Legacygeen
OpenHistorisch Centrum Limburg

Kennisniveaus

Onderstaande tabel geeft de kennisniveaus van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

KennisniveauInstellingen
Gekendgeen
Geidentificeerdgeen
In opslaggeen

Houdbaarheid

Score: 19

De houdbaarheidsscore is de som van de onderliggende scores die hieronder zijn weergegeven. Deze deelscores zijn bepaald aan de hand van houdbaarheidskarakteristieken die zichtbaar worden als u de tabel uitvouwt.. Indien de karakteristieken onbekend zijn, is de score standaard '0'. De gehanteerde methodiek is ontleend aan NARA.

Openheid

Score:3
Leverancier-gebonden formaatJaconform NARAIs het formaat in eigendom en gelieerd aan bepaalde software?'
Gepubliceerde open specificatieJaconform NARAHeeft het formaat een gepubliceerde open specificatie?'
Validatietools beschikbaarJaconform NARAZijn er tools beschikbaar waarmee de technische integriteit van een bestand dat in dit formaat is gecodeerd, kan worden vergeleken met de gepubliceerde specificatie?'
Goedgekeurd en gepubliceerdNeeconform NARAIs de specificatie goedgekeurd en gepubliceerd door een internationaal erkende normalisatie-instelling?'
Specificatie volledig en nauwkeurigJaconform NARAIs de beschikbare specificatie volledig en nauwkeurig?'

Adoptie

Score:1
Algemeen gebruikt binnen de overheidWordt het bestandsformaat breed ingezet om records van blijvende bewaring aan te maken of bij te houden binnen de overheid?'
Algemeen gebruikt buiten de overheidWordt het bestandsformaat algemeen gebruikt buiten de overheid?'
Actief onderhoudenNeeconform NARAWordt het formaat actief onderhouden en bijgewerkt door een organisatie, individu of gemeenschap?'
Meerdere renderers beschikbaarJaconform NARAZijn er meerdere renderers ('omzetters') beschikbaar?'
Gebruikt als voorkeursformaatHebben archieven of bibliotheken het formaat geïdentificeerd als voorkeursformaat voor het creëren en overdragen van permanent materiaal?'

Transparantie

Score:1
Leesbaar voor mensenNeeconform NARAIs het formaat leesbaar voor mensen en kan het worden geopend met een teksteditor?'
Voldoende details voor formaatanalyseJaconform NARABiedt de beschikbare specificatie voldoende details om een basisanalyse van het bestandsformaat met hex-editors of andere inspectietools mogelijk te maken?'
Gebruikt standaardtekensNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van standaardtekens of andere coderingsmethoden zoals IEEE-notaties?'
Broncode beschikbaarJaconform NARAIs de broncode van de software die is gebruikt om het formaat te creëren tegen weinig of geen kosten beschikbaar?'
Software ondersteundJaconform NARAWordt de software die wordt gebruikt om het formaat te creëren, ondersteund door huidige computeromgevingen?'
Vereist compressieNeeconform NARAVereist het formaat het gebruik van compressie?'
Compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingenJaconform NARAOndersteunt het formaat compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen (door de gebruiker te definiëren) die van invloed zijn op de essentiële kenmerken van het formaat?'

Zelf-documentatie

Score:7
Ingesloten beschrijvende metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) beschrijvende metadata?'
Ingesloten technische metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) technische metadata?'
Ingesloten administratieve metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) administratieve metadata?'
Metadata conform internationale standaardJaconform NARAVoldoet de metadata van het formaat aan een internationale standaard?'
Metadata voldoende robuust voor formaatanalyseJaconform NARAZijn de metadata van het formaat robuust genoeg voor een nauwkeurige bestandsanalyse?'

Externe-hardware-afhankelijkheden

Score:4
Vereist specifieke hardware-omgevingNeeconform NARAVereist het formaat een specifieke hardware-omgeving, zoals een specifieke grafische kaart, chipset of geheugenvereisten, om het te verwerken of ermee te werken?'
Vereist specifieke afspeelhardwareNeeconform NARAHeeft het formaat specifieke afspeelhardware nodig (bijv. Blu-Ray, audio-cd, enz.) om het formaat over te dragen naar de instellings-omgeving?'

Externe-software-afhankelijkheden

Score:4
Vereist leverancier-gebonden softwareNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van leverancier-gebonden software om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist plug-ins of scriptsNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van plug-ins, scripts, enz. om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist specifieke besturingssystemenNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van specifieke computerbesturingssystemen om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist speciale toolsNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van speciale tools om bestanden weer te geven of te bekijken?'

Impact-van-patenten

Score:0
PatentclaimsJaconform NARAIs het formaat onderhevig aan patentclaims die de ontwikkeling van open source tools voor het openen en beheren van bestanden kunnen belemmeren?'
Patentclaims verlopenNeeconform NARAZijn de patentclaims verlopen?'
Kosten vanwege patentclaimsNeeconform NARAZijn er kosten verbonden aan het formaat als gevolg van patentclaims?'
Open source licentieNeeconform NARAHeeft het formaat licentievoorwaarden voor open source?'

Technische-beschermingsmaatregelen

Score:7
Versleuteling mogelijkNeeconform NARAHeeft het formaat de mogelijkheid om het resulterende bestand geheel of gedeeltelijk te versleutelen?'
Versleuteling verplichtNeeconform NARAIs het gebruik van codering vereist voor het formaat?'
Robuuste versleutelingNeeconform NARAOndersteunt het formaat robuuste codering?'
Technische beschermingsmaatregelenNeeconform NARAKunnen technische beschermingsmaatregelen (zoals digital rights management) worden toegepast?'
Ondersteunt ingesloten waarmerkJaconform NARAStaat het formaat ingesloten informatie toe, zoals watermerken?'

Formaatleeftijd

Score:-8
Specificatie gecreëerd1986conform NARAWanneer is de specificatie van het formaat voor het eerst gemaakt?'
Specificatie bijgewerkt1992conform NARAWanneer is de formaatspecificatie voor het laatst bijgewerkt?'

Aanvullende gegevens (PRONOM)

Toepassingsgebied
Mimetype
BeschrijvingPUID deprecated. Please see fmt/353 for information on Tagged Image File Format.
Verantwoordelijke organisatie
Specificatie
  Open specificatie
   FormatDisclosureFull
   Bestandsextensie
    Bestandseigenschappen


     CompressieKwaliteitsverlies
     Wikidata-logo.png

     Aanvullende gegevens (Wikidata)

     Aanvullende gegevens (COPTR)

     Input

     Tools in COPTR met Tagged Image File Format 6 als input format:

     Output

     Tools in COPTR met Tagged Image File Format 6 als output format:

     Lifecycle Stages