Wegwijzer Voorkeursformaten

Gebruiker:Rdb

With xpath:

(Let op, pronom gebruikt een (default) namespace in de xml waardoor we om de node name()s moeten vragen).


Uit PRONOM: image/png

without xpath: XML-fout: Invalid document end op regel 2

Uit PRONOM:


http://the-fr.org/