Wegwijzer Voorkeursformaten

Publicaties

Publicaties over de Wegwijzer Voorkeursformaten

Presentaties

Sam Alloing, Remco de Boer, Marjolein Steeman: A Smart Guide to Preferred Formats - Sharing knowledge and policies effectively via linked data, 18th Semantic MediaWiki Conference Fall 2021(SMWCon), December 8 - 10, 2021, Online.

Sam Alloing, Remco de Boer, Marjolein Steeman: A Smart Guide to Preferred Formats - Sharing knowledge and policies effectively via linked data, 17th International Conference on Digital Preservation (iPRES), October 19-22, 2021, Beijing, China.

Bertrand Caron en Dominique Naud: Les formats, une préoccupation internationale : l’exemple du Netwerk Digitaal Erfgoed; 20 december 2021

Terugkijken op iPRES 2021: ‘Internationale samenwerking is van groot belang’

Nieuwsbrief NDE, Terugkijken op iPRES 2021: ‘Internationale samenwerking is van groot belang’, 8 december 2021


A Smart Guide to Preferred Formats - Sharing knowledge and policies effectively via linked data

Sam Alloing, Remco de Boer, Marjolein Steeman: A Smart Guide to Preferred Formats - Sharing knowledge and policies effectively via linked data, 17th International Conference on Digital Preservation (iPRES), October 19-22, 2021, Beijing, China.

Op weg naar duurzame toegang

(Mara Kamerling, Hans Laagland - Netwerk Digitaal Erfgoed; Overheidsdocumentatie, 2021, nr.13) (2021)

Samenvatting
Duurzaamheidsbeleid en beleid op bestandsformaten helpen bij het inrichten van duurzame toegang in de organisatie, zodat medewerkers een heldere leidraad hebben bij het uitvoeren van hun dagelijkse werkzaamheden en gebruikers de garantie hebben dat er goed voor de informatievoorziening en het digitale erfgoed van Nederland wordt gezorgd. Er bestaan bovendien twee handige hulpmiddelen: de Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid en de Wegwijzer Voorkeursformaten. In dit artikel lees je hoe de wegwijzers kunnen helpen bij het beheren van overheidsinformatie.

Download:
Op weg naar duurzame toegang

Wegwijs in beleid voor duurzame toegang

(Marcel Ras - Netwerk Digitaal Erfgoed; Informatie Professional 2021, nr.2) (2021)

Samenvatting
Het duurzaam toegankelijk houden van digitale collecties vraagt veel van erfgoed instellingen. Het Netwerk Digitaal Erfgoed heeft drie tools ontwikkeld die een helpende hand kunnen bieden:

  • de Wegwijzer Duurzaamheidsbeleid
  • de Wegwijzer Voorkeursformaten
  • en de Wegwijzer Certificering


Ontwikkeld binnen het NDE, beheerd door respectievelijk de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, elf samenwerkende Regionale Historische Centra en DANS. In dit artikel vertellen de drie beheerders over deze hulpmiddelen.

Download:
Wegwijs in beleid voor duurzame toegang

Whitepaper Voorkeursformaten

Publicatie.png

(Sam Alloing; Valentijn Gilissen; Hans Laagland; Marjolein Steeman; Walter Swagemakers) (2020)


Samenvatting
Informatie en drager vormen samen een tandem. Informatie heeft een drager nodig, of de drager een vel perkament is, een glasnegatief, of een PDF-bestand. Werk je met digitale informatieobjecten, dan ontkom je er niet aan ook meer te weten over de dragers van de informatie, namelijk de bestandsformaten. Bestandsformaten vragen om beleid van de instelling: welke garanties wil of kan de instelling afgeven ten aanzien van duurzaam preserveren. En hoe communiceert de instelling daarover met aanbieders (of gebruikers) van het materiaal.

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) werkt aan een online hulpmiddel om instellingen te helpen beleid te formuleren rond bestandsformaten. Dit online hulpmiddel wordt de Wegwijzer Voorkeursformaten. De Wegwijzer bestaat uit twee onderdelen: een deel dat via uitleg en voorbeelden instellingen handreikingen wil bieden voor opstellen van beleid, en een deel dat dient als register met informatie over bestandsformaten. De Wegwijzer wordt beheerd door de Expertisegroep Voorkeursformaten die bestaande kennis in nationaal verband bundelt, deelt en verder ontwikkelt.

Download:
Whitepaper Wegwijzer Preferred Formats (NL)

Whitepaper Wegwijzer Preferred Formats (UK)