Wegwijzer Voorkeursformaten

Tagged Image File Format

Register > Afbeelding > TIFF > Tagged Image File Format

Beschrijving

NaamTagged Image File Format
FormaatfamilieTIFF
ToepassingsgebiedAfbeelding
PRONOM IDfmt/353
Wikidata IDQ215106
Library of Congress IDfdd000022

Formaatbeleid

Onderstaande tabel geeft het formaatbeleid van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

FormaatbeleidInstellingen
VoorkeursformaatDANS, Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid, Stadsarchief Amsterdam
Geaccepteerdgeen
Legacygeen
Opengeen

Kennisniveaus

Onderstaande tabel geeft de kennisniveaus van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

KennisniveauInstellingen
GekendNederlands Instituut voor Beeld en Geluid
Geidentificeerdgeen
In opslaggeen

Houdbaarheid

Score: 19

De houdbaarheidsscore is de som van de onderliggende scores die hieronder zijn weergegeven. Deze deelscores zijn bepaald aan de hand van houdbaarheidskarakteristieken die zichtbaar worden als u de tabel uitvouwt.. Indien de karakteristieken onbekend zijn, is de score standaard '0'. De gehanteerde methodiek is ontleend aan NARA.

Openheid

Score:3
Leverancier-gebonden formaatJaconform NARAIs het formaat in eigendom en gelieerd aan bepaalde software?'
Gepubliceerde open specificatieJaconform NARAHeeft het formaat een gepubliceerde open specificatie?'
Validatietools beschikbaarJaconform NARAZijn er tools beschikbaar waarmee de technische integriteit van een bestand dat in dit formaat is gecodeerd, kan worden vergeleken met de gepubliceerde specificatie?'
Goedgekeurd en gepubliceerdNeeconform NARAIs de specificatie goedgekeurd en gepubliceerd door een internationaal erkende normalisatie-instelling?'
Specificatie volledig en nauwkeurigJaconform NARAIs de beschikbare specificatie volledig en nauwkeurig?'

Adoptie

Score:1
Algemeen gebruikt binnen de overheidWordt het bestandsformaat breed ingezet om records van blijvende bewaring aan te maken of bij te houden binnen de overheid?'
Algemeen gebruikt buiten de overheidWordt het bestandsformaat algemeen gebruikt buiten de overheid?'
Actief onderhoudenNeeconform NARAWordt het formaat actief onderhouden en bijgewerkt door een organisatie, individu of gemeenschap?'
Meerdere renderers beschikbaarJaconform NARAZijn er meerdere renderers ('omzetters') beschikbaar?'
Gebruikt als voorkeursformaatHebben archieven of bibliotheken het formaat geïdentificeerd als voorkeursformaat voor het creëren en overdragen van permanent materiaal?'

Transparantie

Score:1
Leesbaar voor mensenNeeconform NARAIs het formaat leesbaar voor mensen en kan het worden geopend met een teksteditor?'
Voldoende details voor formaatanalyseJaconform NARABiedt de beschikbare specificatie voldoende details om een basisanalyse van het bestandsformaat met hex-editors of andere inspectietools mogelijk te maken?'
Gebruikt standaardtekensNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van standaardtekens of andere coderingsmethoden zoals IEEE-notaties?'
Broncode beschikbaarJaconform NARAIs de broncode van de software die is gebruikt om het formaat te creëren tegen weinig of geen kosten beschikbaar?'
Software ondersteundJaconform NARAWordt de software die wordt gebruikt om het formaat te creëren, ondersteund door huidige computeromgevingen?'
Vereist compressieNeeconform NARAVereist het formaat het gebruik van compressie?'
Compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingenJaconform NARAOndersteunt het formaat compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen (door de gebruiker te definiëren) die van invloed zijn op de essentiële kenmerken van het formaat?'

Zelf-documentatie

Score:7
Ingesloten beschrijvende metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) beschrijvende metadata?'
Ingesloten technische metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) technische metadata?'
Ingesloten administratieve metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) administratieve metadata?'
Metadata conform internationale standaardJaconform NARAVoldoet de metadata van het formaat aan een internationale standaard?'
Metadata voldoende robuust voor formaatanalyseJaconform NARAZijn de metadata van het formaat robuust genoeg voor een nauwkeurige bestandsanalyse?'

Externe-hardware-afhankelijkheden

Score:4
Vereist specifieke hardware-omgevingNeeconform NARAVereist het formaat een specifieke hardware-omgeving, zoals een specifieke grafische kaart, chipset of geheugenvereisten, om het te verwerken of ermee te werken?'
Vereist specifieke afspeelhardwareNeeconform NARAHeeft het formaat specifieke afspeelhardware nodig (bijv. Blu-Ray, audio-cd, enz.) om het formaat over te dragen naar de instellings-omgeving?'

Externe-software-afhankelijkheden

Score:4
Vereist leverancier-gebonden softwareNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van leverancier-gebonden software om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist plug-ins of scriptsNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van plug-ins, scripts, enz. om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist specifieke besturingssystemenNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van specifieke computerbesturingssystemen om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist speciale toolsNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van speciale tools om bestanden weer te geven of te bekijken?'

Impact-van-patenten

Score:0
PatentclaimsJaconform NARAIs het formaat onderhevig aan patentclaims die de ontwikkeling van open source tools voor het openen en beheren van bestanden kunnen belemmeren?'
Patentclaims verlopenNeeconform NARAZijn de patentclaims verlopen?'
Kosten vanwege patentclaimsNeeconform NARAZijn er kosten verbonden aan het formaat als gevolg van patentclaims?'
Open source licentieNeeconform NARAHeeft het formaat licentievoorwaarden voor open source?'

Technische-beschermingsmaatregelen

Score:7
Versleuteling mogelijkNeeconform NARAHeeft het formaat de mogelijkheid om het resulterende bestand geheel of gedeeltelijk te versleutelen?'
Versleuteling verplichtNeeconform NARAIs het gebruik van codering vereist voor het formaat?'
Robuuste versleutelingNeeconform NARAOndersteunt het formaat robuuste codering?'
Technische beschermingsmaatregelenNeeconform NARAKunnen technische beschermingsmaatregelen (zoals digital rights management) worden toegepast?'
Ondersteunt ingesloten waarmerkJaconform NARAStaat het formaat ingesloten informatie toe, zoals watermerken?'

Formaatleeftijd

Score:-8
Specificatie gecreëerd1986conform NARAWanneer is de specificatie van het formaat voor het eerst gemaakt?'
Specificatie bijgewerkt1992conform NARAWanneer is de formaatspecificatie voor het laatst bijgewerkt?'

Aanvullende gegevens (PRONOM)

ToepassingsgebiedImage (Raster)
Mimetypeimage/tiff
BeschrijvingThe Tagged Image File Format (TIFF) is a raster image format originally developed by the Aldus Corporation, primarily for use in scanning and desktop publishing. When Adobe Systems Incorporated purchased Aldus in 1994, they acquired the rights to the TIFF format and have maintained it since then. TIFF files comprise three sections: an Image File Header (IFH), an Image File Directory (IFD), and the image data. TIFF files can contain multiple images (multi-page TIFF), and each image has a separate IFD. The IFH always appears at the beginning of the file, and is immediately followed by a pointer to the first IFD. The IFD contains metadata which describes the associated image, stored as a series of tags. The IFD also contains a pointer to the actual image data. TIFF supports colour depths from 1 bit to 24 bit (e.g. monochrome to true colour), and a wide range of compression types (RLE, LZW, CCITT Group 3 and Group 4, and JPEG), as well as uncompressed data.
Verantwoordelijke organisatieAldus Corporation
Specificatie
 • Adobe Systems Incorporated, 1992, TIFF Revision 6.0
 • Adobe Systems Incorporated, 1995, TIFF Technical Note #2 (draft)
Open specificatie
FormatDisclosureFull
Bestandsextensie
 • tif
 • tiff
Bestandseigenschappen
 • Bits Per Sample
 • Samples Per Pixel
 • Byte Order
 • Colour Space
 • Compression Type
 • Compression Level
 • Image Width
 • Image Height
 • Sampling Frequency Unit
 • X Sampling Frequency
 • Y Sampling Frequency


CompressieKwaliteitsverlies
 • Baseline JPEG
 • Lempel-Ziv-Welch
 • Run Length Encoding
 • CCITT T.4
 • CCITT T.6
 • Ja
 • Nee
 • Nee
 • Nee
 • Nee
Wikidata-logo.png

Aanvullende gegevens (Wikidata)

Publish year Developer


Source Publisher
RFC 2302: Tag Image File Format (TIFF) - image/tiff, MIME Sub-type Registration Internet Engineering Task Force
RFC 3302: Tag Image File Format (TIFF) - image/tiff, MIME Sub-type Registration Internet Engineering Task Force


Aanvullende gegevens (COPTR)

Input

Tools in COPTR met Tagged Image File Format als input format:

Output

Tools in COPTR met Tagged Image File Format als output format:

Lifecycle Stages