Wegwijzer Voorkeursformaten

AutoCAD Drawing R11/12

Register > CAD/CAM en 3D > AutoCAD > AutoCAD Drawing R11/12

Beschrijving

NaamAutoCAD Drawing R11/12
FormaatfamilieAutoCAD
ToepassingsgebiedCAD/CAM en 3D
PRONOM IDfmt/32
Wikidata IDQ27863127
Library of Congress IDgeen

Formaatbeleid

Onderstaande tabel geeft het formaatbeleid van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

FormaatbeleidInstellingen
VoorkeursformaatDANS
Geaccepteerdgeen
Legacygeen
Opengeen

Kennisniveaus

Onderstaande tabel geeft de kennisniveaus van instellingen weer ten aanzien van dit formaat

KennisniveauInstellingen
Gekendgeen
Geidentificeerdgeen
In opslaggeen

Houdbaarheid

Score: -3

De houdbaarheidsscore is de som van de onderliggende scores die hieronder zijn weergegeven. Deze deelscores zijn bepaald aan de hand van houdbaarheidskarakteristieken die zichtbaar worden als u de tabel uitvouwt.. Indien de karakteristieken onbekend zijn, is de score standaard '0'. De gehanteerde methodiek is ontleend aan NARA.

Openheid

Score:-3
Leverancier-gebonden formaatJaconform NARAIs het formaat in eigendom en gelieerd aan bepaalde software?'
Gepubliceerde open specificatieNeeconform NARAHeeft het formaat een gepubliceerde open specificatie?'
Validatietools beschikbaarJaconform NARAZijn er tools beschikbaar waarmee de technische integriteit van een bestand dat in dit formaat is gecodeerd, kan worden vergeleken met de gepubliceerde specificatie?'
Goedgekeurd en gepubliceerdNeeconform NARAIs de specificatie goedgekeurd en gepubliceerd door een internationaal erkende normalisatie-instelling?'
Specificatie volledig en nauwkeurigNeeconform NARAIs de beschikbare specificatie volledig en nauwkeurig?'

Adoptie

Score:4
Algemeen gebruikt binnen de overheidWordt het bestandsformaat breed ingezet om records van blijvende bewaring aan te maken of bij te houden binnen de overheid?'
Algemeen gebruikt buiten de overheidWordt het bestandsformaat algemeen gebruikt buiten de overheid?'
Actief onderhoudenJaconform NARAWordt het formaat actief onderhouden en bijgewerkt door een organisatie, individu of gemeenschap?'
Meerdere renderers beschikbaarJaconform NARAZijn er meerdere renderers ('omzetters') beschikbaar?'
Gebruikt als voorkeursformaatHebben archieven of bibliotheken het formaat geïdentificeerd als voorkeursformaat voor het creëren en overdragen van permanent materiaal?'

Transparantie

Score:-6
Leesbaar voor mensenNeeconform NARAIs het formaat leesbaar voor mensen en kan het worden geopend met een teksteditor?'
Voldoende details voor formaatanalyseNeeconform NARABiedt de beschikbare specificatie voldoende details om een basisanalyse van het bestandsformaat met hex-editors of andere inspectietools mogelijk te maken?'
Gebruikt standaardtekensNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van standaardtekens of andere coderingsmethoden zoals IEEE-notaties?'
Broncode beschikbaarNeeconform NARAIs de broncode van de software die is gebruikt om het formaat te creëren tegen weinig of geen kosten beschikbaar?'
Software ondersteundNeeconform NARAWordt de software die wordt gebruikt om het formaat te creëren, ondersteund door huidige computeromgevingen?'
Vereist compressieOnbekend/nvtconform NARAVereist het formaat het gebruik van compressie?'
Compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingenJaconform NARAOndersteunt het formaat compressieniveaus of andere kwaliteitsinstellingen (door de gebruiker te definiëren) die van invloed zijn op de essentiële kenmerken van het formaat?'

Zelf-documentatie

Score:1
Ingesloten beschrijvende metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) beschrijvende metadata?'
Ingesloten technische metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) technische metadata?'
Ingesloten administratieve metadataJaconform NARAOndersteunt het formaat ingesloten (embedded) administratieve metadata?'
Metadata conform internationale standaardNeeconform NARAVoldoet de metadata van het formaat aan een internationale standaard?'
Metadata voldoende robuust voor formaatanalyseNeeconform NARAZijn de metadata van het formaat robuust genoeg voor een nauwkeurige bestandsanalyse?'

Externe-hardware-afhankelijkheden

Score:2
Vereist specifieke hardware-omgevingNeeconform NARAVereist het formaat een specifieke hardware-omgeving, zoals een specifieke grafische kaart, chipset of geheugenvereisten, om het te verwerken of ermee te werken?'
Vereist specifieke afspeelhardwareOnbekend/nvtconform NARAHeeft het formaat specifieke afspeelhardware nodig (bijv. Blu-Ray, audio-cd, enz.) om het formaat over te dragen naar de instellings-omgeving?'

Externe-software-afhankelijkheden

Score:-2
Vereist leverancier-gebonden softwareJaconform NARAIs het formaat afhankelijk van leverancier-gebonden software om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist plug-ins of scriptsJaconform NARAIs het formaat afhankelijk van plug-ins, scripts, enz. om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist specifieke besturingssystemenNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van specifieke computerbesturingssystemen om bestanden weer te geven of te bekijken?'
Vereist speciale toolsNeeconform NARAIs het formaat afhankelijk van speciale tools om bestanden weer te geven of te bekijken?'

Impact-van-patenten

Score:-1
PatentclaimsJaconform NARAIs het formaat onderhevig aan patentclaims die de ontwikkeling van open source tools voor het openen en beheren van bestanden kunnen belemmeren?'
Patentclaims verlopenOnbekend/nvtconform NARAZijn de patentclaims verlopen?'
Kosten vanwege patentclaimsOnbekend/nvtconform NARAZijn er kosten verbonden aan het formaat als gevolg van patentclaims?'
Open source licentieOnbekend/nvtconform NARAHeeft het formaat licentievoorwaarden voor open source?'

Technische-beschermingsmaatregelen

Score:6
Versleuteling mogelijkOnbekend/nvtconform NARAHeeft het formaat de mogelijkheid om het resulterende bestand geheel of gedeeltelijk te versleutelen?'
Versleuteling verplichtNeeconform NARAIs het gebruik van codering vereist voor het formaat?'
Robuuste versleutelingNeeconform NARAOndersteunt het formaat robuuste codering?'
Technische beschermingsmaatregelenOnbekend/nvtconform NARAKunnen technische beschermingsmaatregelen (zoals digital rights management) worden toegepast?'
Ondersteunt ingesloten waarmerkNeeconform NARAStaat het formaat ingesloten informatie toe, zoals watermerken?'

Formaatleeftijd

Score:-4
Specificatie gecreëerd2010conform NARAWanneer is de specificatie van het formaat voor het eerst gemaakt?'
Specificatie bijgewerkt2010conform NARAWanneer is de formaatspecificatie voor het laatst bijgewerkt?'

Aanvullende gegevens (PRONOM)

ToepassingsgebiedImage (Vector)
Mimetypeimage/vnd.dwg
BeschrijvingThe AutoCAD Drawing format is a vector graphics format, and is the native file format of AutoDesk's AutoCAD family of products. The format is proprietary and AutoDesk does not make details of its structure public. The information contained here is derived primarily from the OpenDWG Alliance's reverse-engineered documentation of the format, and should not therefore be regarded as definitive. The basic structure of a DWG file comprises a header section, a drawing class definitions section, the drawing object data, a drawing object map, which contains the locations of all the objects in the drawing, and an image data section, which may contain a raster image of the drawing in either Windows Bitmap (BMP) or Windows Metafile (WMF) format. DWG version 11/12 is the version of the format associated with Releases 11 and 12 of AutoCAD.
Verantwoordelijke organisatie
Specificatie
  Open specificatie
   FormatDisclosureNone
   Bestandsextensie
   • dwg
   Bestandseigenschappen


    CompressieKwaliteitsverlies
    Wikidata-logo.png

    Aanvullende gegevens (Wikidata)

    Publish year Developer


    Source Publisher


    Aanvullende gegevens (COPTR)

    Input

    Tools in COPTR met AutoCAD Drawing R11/12 als input format:

    • geen

    Output

    Tools in COPTR met AutoCAD Drawing R11/12 als output format:

   • geen
   • Lifecycle Stages

     Tools in COPTR met AutoCAD Drawing R11/12 als input of output format vallen in de volgende lifecyle stage(s):
    • geen